הווידאופדיה: אשר גרוניס

מי שהתנגד לגישת האקטיביזם השיפוטי וביטול חוק טל, עמד במרכז ויכוח שהסתיים בהצבעה בכנסת. סיפורו של השופט המוערך שהפך לנשיא בית המשפט העליון