כותרות העבר: אישור ההינתקות

1994: הסכם השלום עם ירדן; 2004: הכנסת מצביעה בעד תוכנית ההתנתקות; 2005: אברהם גרנט מתפטר