כותרות העבר: גילה קצב מגיבה

1997 – 4 נהרגו בפיגוע בירושלים; 2003 – מטוסי קרב ישראלים מעל אושוויץ; 2007 – גילה קצב מגיבה לפרשת המין שבה מעורב בעלה, הנשיא לשעבר משה קצב