כותרות העבר: רעידת אדמה בטורקיה

1999: רעידת אדמה בטורקיה; 2005: פינוי נווה דקלים; 2006: מדינת ישראל נגד חיים רמון