כותרות העבר: סמים בטור זה פראנס

2001: הצעת חוק נגד ערוצי פורנו; 2005: כתב אישום חמור נגד עמרי שרון; 2007: שערוריות בטור דה פראנס