כותרות עבר: 17 שנות מאסר לאתי אלון

2001 - פיני גרשון בהתבטאויות גזעניות נגד שחקניו השחורים; 2003 - אתי אלון נשלחה ל-17 שנות מאסר; 2009 - ישראל מעצמת פטנטים עולמית