כותרות העבר: מותה של נעמי שמר

2001 – לוחמים לשעבר: השייטת עדיין צוללת בקישון; 2004 – מותה של המשוררת הלאומית נעמי שמר; 2006 – המסך יורד על אלי יצפאן