כותרות עבר: קדאפי מגרש את ארהל'ה

1996 - קדאפי מגרש את כתבנו ארה'לה ברנע; 2000 - טייס וצלם התרסקו לעיני המתרחצים; 2004 - קיבל תואר ד"ר בגיל 88