כותרות העבר - 13.4

1998: חבלה בצינור הובילה למחסור במים בנגב; 2001: הנשיא בוש – אויב איכות הסביבה; 2008: מאיה בוסקילה מתגייסת