כותרות העבר - 7.4

1996: נחנך קו התעופה עמאן-ת"א ; 1997: פנינה רוזנבלום רצה לכנסת; 2005: מלכת היופי של ישראל עלתה לבד ארצה מאוקראינה