כותרות העבר - 6.4

1998: ירידה במוטיבציה של בני הנוער להתגייס לשירות קרבי; 2000: נסגר תיק החקירה נגד עזר וייצמן; 2006: תחרות היין הטוב ביותר