כותרות העבר - 5.4

1995 – הלווין "אופק 3" שוגר בהצלחה לחלל. 2006 – סופה הרסנית בגליל המערבי. 2008 – גבר ראשון בהריון