כותרות עבר: פרשת מוניקה לוינסקי מסתבכת

1994: מרגל רוסי בכיר נתפס בישראל, 1995: דאגה בבי"ס: אחד המורים נשא איידס, 1998: פרשת לוינסקי ממשיכה להסתבך, 2007: גליה איציק ממלאת מקום הנשיא