כותרות העבר - 5.4

1995: הלווין "אופק 3" שוגר בהצלחה לחלל; 2006: סופה הרסנית בגליל המערבי. 2008: גבר ראשון בהריון