כותרות העבר: מורשע האחרי לאסון ורסאי

1999 - תושבי הגולן נגד החזרת הרמה; 2000 - ילד שאמו נרצחה חרד לגורלו; 2002 - אמה של הודיה קדם מדברת למצלמות לראשונה מאז שנמצאה הגופה; 2002 - ממציא שיטת הפל-קל מורשע בגרימת מוות ברשלנות על אסון ורסאי;