כותרות העבר: סוכה מתחת לפני הים

1995: הסוכה הראשונה מתחת למים; 2004: חיילים ירו בשוגג בפלסטינית בת 13; 2006: תולעת נמצאה בראשה של ילדה