כותרות העבר: פינוי נווה דקלים

1999: רעידת האדמה בטורקיה; 2005: פינוי נווה דקלים; 2006: מדינת ישראל נגד חיים רמון