כותרות העבר: רעידת אדמה בפרו

1995: כתב אישום נגד עופר נמרודי; 2000: שני לבנונים חודרים מגבול הצפון לשטח ישראל; 2007: רעידת אדמה בפרו