כותרות העבר: ליקוי החמה הגדול

1997: יש פיגועים אבל אין מאבטחים, 1999: ליקוי החמה הגדול של סוף המילניום, 2005: מתנגדי ההתנתקות גודשים את כיכר רבין