כותרות עבר: רצח השופט עדי אזר

1995: אושר מינויו של אהרון ברק לנשיא בית המשפט העליון. 1999: חברים נפרדים ממאיר אריאל. 2004: רצח השופט עדי אזר