כותרות עבר: קדאפי מגרש את ארהל'ה

1996 - קדאפי מגרש את כתבנו; 2000 - טייס וצלם התרסקו לעיני המתרחצים; 2004 - תואר ד"ר בגיל 88