כותרות העבר - 7.6

2001: העיתונאי שוחרר או ברח מהשבי. 2005: מדליית הזהב של גל פרידמן נגנבה