כותרות העבר: לילה פרס ובוקר ביבי

1996 – מהפך בתוצאות האמת של הבחירות – הולכים לישון עם פרס וקמים עם ביבי; 2004 – 50,000 בחתונת בנו של האדמו"ר; 2005 – שרף שלושה מיליון בגלל ויכוח משפחתי