כותרות העבר: מדוע בכתה תירוש?

1998 – פיצוץ גרעיני בהודו; 2001 – סגן רה"מ בריטניה משיב מהלומות; 2005 – מנכ"לית משרד החינוך פורצת בבכי