כותרות העבר - 15.5

1997: השר המיועד יעקב נאמן – זכאי. 1998: פרנק סינטרה הולך לעולמו. 2004: מונדיאל 2010 – בדרום אפריקה