כותרות העבר: מסקנות וינוגרד

1995 – שכונת בברלי הילס קמה בהרי ירושלים; 2006 – פרשיית אונס בבסיס חיל האוויר; 2007 – מסקנות וינוגרד – הבכירים כשלו