כותרות העבר: 26.4

1994 דרום אפריקה הופכת לדמוקרטיה; 1996 הסתיים מבצע ענבי זעם; 2002 מעילת ענק בבנק למסחר; 2005 תחרות השלכת ביצים