כותרות העבר - 15.4

1999: בית המשפט גזר 4 שנות מאסר על אריה דרעי; 2001: שבויים אמריקנים שמטוסם הופל בסין חוזרים הביתה; 2002: אל קאעידה מוקיר את מחבלי 11.9 ואומר שהניצחון על המערב הושג בזכותם