כותרות העבר - 7.4

1996: נחנך קו התעופה עמאן – ת"א. 1997: פנינה רוזנבלום רצה לכנסת. 2005: מלכת היופי של ישראל – עלתה לבדה לארץ