כותרות העבר: זיוף הדולרים הגדול

1994: המתיחה הגדולה של קול ישראל; 1998: זיוף הדולרים הגדול; 2003: קובי אריאלי בסאטירה חרדית