כותרות העבר: יגאל עמיר למאסר עולם

1996 – יגאל עמיר נשלח למאסר עולם; 2002 – ליל הסדר: עשרות הרוגים במלון פארק; 2008 – יום כדור הארץ ותל אביב מוחשכת