כותרות העבר - 24.3

1994: עוזי משולם מתבצר בביתו ביהוד. 2005: נסע נגד כיוון התנועה ונכנס בנגמ"ש. 2007: ריקוד אירובי ואירוטי