כותרות העבר - 17.3

1999 – אריה דרעי אשם. 2004 – נדחתה חנוכת פרוייקט "נתב"ג 2000". 2006 – שפעת העופות מתפרצת בארץ