כותרות העבר: הרב לרה"מ - תמות

2001 - הרמטכ"ל ושר הביטחון חשופים לאש; 2005 - הרב עובדיה מאחל לרה"מ – תמות; 2006 - שריפה גדולה – נס גדול