כותרות העבר: שריקות בוז להרוגים

1997 – הצילום האחרון של הרוגי המסוקים; 2004 – ראש הממשלה נגד הרמטכ"ל; 2008 – שריקות בוז להרוגי הפיגוע בישיבה