כותרות העבר - 2.3

1995: אהוד ברק בדרך לפוליטיקה. 2004: הכנרת עולה על גדותיה. 2006: סוף טוב לחילוץ בקרית ים. 2007: מיומנה כובשת את מנהטן