כותרות העבר - 15.2

1994: משתף פעולה טמן מלכודת לאיש שב"כ; 2001: הפרס בטוטו מגיע ל-50 מיליון שקלים; 2005: המאייר דודו גבע נפטר בגיל 55