כותרות העבר - 6.2

1994: משבר במפלגת צומת. 1995: מהפיכת השימוש במחשב. 2002: נמני מורחק מ-4 משחקים. 2004: "ללכת על המים" בפסטיבל ברלין