כותרות העבר - 13.1

1995 – מיקי ברקוביץ' תולה את הנעליים. 2000 – הנשיא ויצמן: לא מתכוון להתפטר. 2005 – הנסיך הארי מציג: הארי הנאצי