כותרות העבר- 6.12

1999- נמצאו גופות חללי מלחמת יום הכיפורים; 2000- ילדים נכים תקועים בגלל צה"ל; 2007- נס חנוכה: לידה כפולה במונית