כותרות העבר- 5.11

1996- שוחרר מהכלא המרגל גרגורי לונדין. 2002- ביטוח לאומי הנפיקו תעודות תושב לפלסטינים תמורת שוחד. 2005- נמצאה בצפון הכנסיה הקדומה ביותר באזור . 2005- החייאה של עובר בתוך הרחם