כותרות העבר - 5.10

1995; הסוכה הראשונה מתחת למים. 2004; חיילים ירו בשוגג בפלסטינית בת 13. 2006; תולעת נמצאה בראשה של ילדה