כותרות העבר: דניאל עוקב משחזר

1994- מורה ותלמידה מבקשים להתחתן; 1997- דניאל עוקב משחזר את רצח התייר הבריטי בנגב; 1999- בן 6 שרד שבוע ימים תחת ההריסות