כותרות העבר: פינוי נווה דקלים

1999- רעידת אדמה בטורקיה ; 2005 - פינוי היישוב נווה דקלים; 2006 - מדינת ישראל נגד חיים רמון