כותרות העבר: מדינת ישראל נגד נמרודי

1995 – כתב אישום מוגש נגד עופר נמרודי; 2000- שני אזרחים לבנונים חדרו לשטח ישראל; 2007 - 29 תושבים נהרגו ברעידת אדמה בפרו