כותרות העבר - 11.8

1997: למרות הפיגועים - בתחנה המרכזית בת"א אין מאבטחים. 1999: ליקוי החמה הגדול של סוף המילניום. 2005: מתנגדי ההתנתקות גודשים את כיכר ת"א