כותרות העבר - 23.6

1996: קדאפי מגרש את כתבנו. 2000: טייס וצלם מתרסקים לעיני המתרחצים. 2004: תואר ד"ר בגיל 88