כותרות העבר - 16.6

1998 – מכת כינים בישראל. 2002 – החלה בניית גדר ההפרדה. 2003 – עודאי וקוסאי חוגגים. 2008 – בועז יונה משתולל בדרך לישראל