כותרות העבר: איפה המדליה?

1999: מיס עולם מעידה במעשה אונס. 2001: העיתונאי שוחרר או ברח מהכלא? 2005: מדליית הזהב של גל פרידמן נגנבה