כותרות העבר: אסון ורסאי

1994-פתיחת רשת בורגר קינג. 2000- יצחק מרדכי מתפטר מהממשלה. 2001- אסון באולמי "ורסאי" בירושלים